Jüri

ESRA CARUS


(d.1968, İstanbul) 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1992-1993 yılları arasında Milliyet, Büyük Larousse Ansiklopedisi Yayın Kurulu’nda çalıştı. Sanat üretiminin yanısıra 1995 yılında kurduğu Karos Tanıtım’da 2007 yılına kadar grafik tasarımı ve sanat yönetmenliği yaptı. 1998 yılında sanatçı Attila Galatalı’nın seramik atölyesini devralarak porselen çalışmaya başladı. Kişisel sergileri, “Yok mudur Kurtaracak?”ı (2006) Galeri A, İstanbul’da, “Göster Anlat”ı (2011), Daire Sanat, İstanbul’da, “Ahlak ve Hukuk Mağdurları”nı (2011), Brecht-Haus, Berlin’de, “Hiçkimsenin Suçu”nu (2016), Kuad Galeri, İstanbul’da, “Direnmeden Kırılmak”’ı (2018), Galeri Selvin, İstanbul’da gerçekleştirdi.
Aralarında "Öteki" Sergisi (1996), Antrepo I, UPSD/ İstanbul, “Kişisel İzler” (2004), Resim Heykel Müzesi/ İstanbul, “Newroz”(2005) Galeri Apel - Diyarbakır Sanat Merkezi, Türk Seramik Sanatı Sergisi (2007), Tophane-i Amire/İstanbul, Je m' appelle Apel (2008), Galeri Apel - Tütün Deposu/İstanbul, Amongst Neighbours,(2009)/Berlin-İstanbul, “Orient – Oksident “(2011), Kronenboden Gallery/Berlin, “Dada’nın 100. Yılı” (2015), Kuad Gallery/ İstanbul olmak üzere çok sayıda grup sergisine katıldı. Uluslararası özel ve kurumsal koleksiyonlarda yapıtları bulunan sanatçı aynı zamanda sanat ve felsefe yazıları yazmaktadır. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.
Güncel olanın daima tarihsel arka planını merak eden Carus, sosyal ve politik konuları işler. Hem kişisel hem de toplumsal olarak, şimdinin geçmişle olan nedensellik ilişkilerini araştırır. Yüzleşilmemiş tarih üzerinden bellek oluşturarak, düşünce alanı yaratmayı hedefler. Temel sorusu; “arkasında ne var?” dır…
Kağıt ve porselen malzemeyle kolaj, heykel üretmektedir. Soyut ya da figuratif olarak kurguladığı malzemesini tabakalar halinde kullanır, bu tabakalar zamanın ve deneyimlerin temsilidir. Porseleni kağıt, kağıdı porselen gibi kullanarak, bu iki malzeme arasında da yanılsamalar yaratır. Kayan ve titreşimli yüzeylerle gerçeğin mutlak değil, muğlak yanına da atıfta bulunur.
Bağımsız sanatçı olarak çalışan Esra Carus’un, ayrıca atölyesinde tasarlayıp ürettiği sofra ürünleri, şeffaflığı, inceliği ve dayanıklılığıyla porselen ürün tasarımında zarif ve rafine bir çizgiyi korumaktadır. Porselen ve kağıt işlerinin yanısıra tasarım ve sanat beğenisi olan daha çok sayıda kişiye ulaşmak amacıyla üretim yapmaktadır. Tasarım objesini ve el yapımı üretimi, günlük hayatın içinde erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Sanatçı ve tasarımcı olarak kariyerini 1992’den bu yana sürdüren Carus, porselen ile ürettiği sanat işlerinde de zaman zaman çoğaltımı kullanmıştır. Estetik beğenisi olan herkesin tasarım ürünleri yoluyla da bir sanatçının imzalı işine ulaşabilmesi gerektiğini savunur. Porselenin malzeme olarak günlük yaşamda özenli davrandıkça uzun ömürlü olduğunu, aslında bunun hayatımızın da bir düsturu olması gerektiğini ileri süren Carus, kullandığımız eşyaların sadece bir tüketim nesnesi olmadığını,  hatıralarımız ve tanıklıklarımızla zaman ve mekan ilişkilerinde çok önemli rolleri olduğunu ifade eder. Eğer nesnelere bu özen gösterilmezse bir sonraki aşamada, doğa ve tüm canlılar da nesneleşmeye başlar. Esra Carus’ un tasarım ürünleri bu anlamda el ile üretimin değerini ve anlamını koruma arzusunun ve endüstriyel üretimin nesneleştirdiği yaşama bir karşı duruşun da ifadesidir. Bu nedenle logo olarak “pankart“ stilizasyonu ile bu düşüncesini görünür kılmak istemektedir.

TUBA ÖNDER DEMİRCİOĞLU


Lisans eğitimini 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat dalı, Artistik Seramik bölümünde, yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini ise 1993 ve 1998 yıllarında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Anasanat dalında tamamladı.
Eğitiminin yanısıra Atilla Galatalı ve Filiz Özgüven Galatalı’nın atölyelerinde ve Gorbon Sanat Atölyesi’nde tecrübe kazandıktan sonra Türkiye’nin önde gelen markaları için moda tasarımı yaptı ve 1998’de Eczacıbaşı Sanat Atölyesi’nde konuk sanatçı olarak ağırlandı. 2001 yılından beri kişisel atölyesinde artistik seramik ve porselen çalışmaları üretmekte ve eğitmenlik yapmakta.
Türk Seramik Derneği ve Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği üyesi olan, yerli ve yabancı koleksiyonlarda ve 3 müzede eserleri yer alan, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılan ve bazı belediyelerle sanatsal işbirliklerinde bulunan sanatçı şimdiye kadar 11 kişisel sergi açmış, 68 karma sergi, yarışma ve fuara katılmış ve ulusal ödüller kazanmıştır.

PROF. N. LERZAN ÖZER


Mimar Sinan Üniversitesinde eğitimini tamamladı.
1984 yılından itibaren 100 den fazla ulusal / uluslararası sergi, sempozyum, bienal, trienal ve workshop’a (Özbekistan, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Yunanistan, Japonya, Norveç, Çin ve Kore) katıldı, 5 kişisel sergi açtı.
Eserleri; Özbekistan’da Taşkent Modern Sanatlar Müzesi, Çek Cumhuriyeti’nde Sokolov - Okresni Müzesi, İsviçre’de Chateau de Nyon Porselen Müzesi, Finlandiya’da Posio - Coffee Cup Müzesi, Fransa’da Amiens - Le Safran Sanat Merkezi, Çin’de Zibo Seramik Müzesi, Türkiye’de Dr. İbrahim Bodur Seramik Müzesi, Sabancı Üniversitesi Gösteri Sanatları Merkezi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

FROUKJE VAN BAREN


Froukje van Baren, 2006'dan beri Hollanda'nın Oisterwijk kentinde bulunan Avrupa Seramik Çalışma Merkezi Sundaymorning@EKWC'de atölye (workshop) danışmanıdır.
Yedi danışmandan biri olarak, merkezde çalışma hakkı kazanmış olan sanatçılara, mimarlara ve tasarımcılara, vakumlu ve döküm çamurlarının genel kullanımı, sırların geliştirilmesi ve kompozisyonu konularında danışmanlık yapmaktadır. Görevinin bir kısmı, çamur ve sırlarla çalışmanın yeni ve yenilikçi yollarını bulmaya çalışarak araştırma departmanında liderlik yapmaktır.
Sundaymorning@EKWC’nun misyonu, seramik malzemelerini daha da geliştirmek; sanat, tasarım ve mimarideki uygulamalarını teşvik etmektir.

GUIDO BITOSSI


Colorobbia S.p.A'nın kurucu ortağı Marcello Bitossi'nin oğlu Guido Bitossi, tüm çalışma hayatını sanatsal seramiklere odaklanarak geçirdi.
Colorobbia S.p.A'nın 2020 yılına kadar yönetim kurulu başkanı olan Guido Bitossi, şirketin üstlendiği endüstriyel hedefe ragmen, 1921'de kurulduğu zaman temel aldığı zanaatkar ve sanatsal kökenleri asla unutmadı. Tüm çalışma hayatını paylaştığı en önemli seramikçi ve sanatçılarla ilişkisini sürdürdü.
Sadece işi olduğu için değil, aynı zamanda tutkuyla bu sektöre her zaman özel ilgi gösterdi. 80'lerin sonlarında Colorobbia Art'ın ilk projesini geliştirdi: tamamen SANAT, PYOP (Kendi Seramiğini Sırla) ve EĞİTİM'e adanmış yeni bir çizgi.

hanterra, gerektiği takdirde jüri üyelerini ya da üye sayısını değiştirebilir.